Objectius


Els objectius del grup UCI23  s’emmarquen en el PRI (Pla de Recerca i Innovació) de la Generalitat de Catalunya.  La missió del grup és impulsar la recerca traslacional de qualitat sobre diversos aspectes relacionats amb les infeccions greus.

Els objectius operatius són:
 

1 .- Investigació

a.-Millorar el diagnòstic i el tractament de la sepsis greu i el shock terapèutic.                
b.-Desenvolupament i anàlisi d’estudis multicèntrics sobre infecció respiratòria comunitària bacteriana i viral.       
c.- Estudis d’expressió gènica i d’estrès oxidatiu a la pneumònia greu viral i bacteriana.
d.-Avaluació no invasiva de les alteracions microvasculars en la sepsis i la seva relació amb el pronòstic.
e.-Valoració de diferents objectius de la reanimació del pacient en shock.
f.- Seguretat del pacient crític.

2 .- Indicadors de referència

 
a.- Publicació d’articles en revistes indexades amb factor d’impacte superior a 20 punts per any.          
b.- Presentació d’una tesi doctoral cada 2 anys.
c.- Formació de nous investigadors amb la intenció d’incrementar i potenciar el grup, amb especial interès per la incorporació de residents.
d.-Incorporar investigadors juniors que desenvolupin la recerca com a activitat principal.              
e.- Incorporar estudiants avançats de Medicina mitjançant beques de projecte per al coneixement i la inversió en l’activitat d’investigació clínica i bàsica.
f.- Augmentar la col•laboració local (província de Tarragona), nacional i internacional per a dur a terme recerca multicèntrica, amb especial interès en Llatinoamèrica.

loader
 NUEVO ESTUDIO FINANCIADO POR EL ISCIII (PI16/00504) "Evaluación del efecto anti-inflamatorio de compuestos antioxidantes hidrosolubles miméticos de la...
NUEVO ESTUDIO FINANCIADO POR EL ISCIII (PI16/00486)  Daño miocárdico en la neumonía neumocócica grave como causa de mortalidad por...
NUEVO ESTUDIO FINANCIADO POR EL ISCIII  (PI16/00491) "Información , Comunicación y Trabajo en Equipo en Medicina Intensiva: Análisis Aleatorios de...