Presentació

El Servei de Medicina Intensiva està ubicat a la primera planta de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i disposa de 30 llits dotats amb equipament d’alta complexitat, capacitats per a poder assistir a pacients amb patologia aguda greu. El Servei dóna assistència especialitzada a més de 1000 pacients  l’any dels quals, prop d’un 20%, provenen d’altres centres.
 
Es tracta d’una Unitat de Cures Intensives (UCI) polivalent, que tracta patologies mèdiques i quirúrgiques complexes, a més de les patologies traumàtiques greus. És la UCI de referència de la província de Tarragona per a pacients politraumatizats greus i neurocrítics, incloent-hi els neuroquirúrgics i els pacients amb accident vascular cerebral que necessiten tractament fibrinolític.


Paral•lelament a l’activitat assistencial es desenvolupa una intensa activitat docent i d’investigació.

El Servei està acreditat per a la formació de residents de l’especialitat de Medicina Intensiva i acull residents d’altres especialitats que realitzen la seva rotació en l'UCI. Els membres del Servei participen en les activitats docents de la Universitat Rovira i Virgili, impartint assignatures de Medicina Intensiva i seminaris pràctics i acollint estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques. Des del Servei de Medicina Intensiva, s’organitzen també cursos de postgrau i reunions científiques que tenen una excel•lent acollida.


El Servei de Medicina Intensiva du a terme diversos projectes de recerca entre els que cal destacar els d’investigació clínica, especialment aquells que tracten infeccions greus, inflamació i seguretat del pacient crític. El grup de recerca del Servei està format per un equip multidisciplinari format per metges, infermeres, biòlegs, microbiòlegs i epidemiòlegs que desenvolupen estudis propis o bé col•laboració amb altres centres, tant nacionals com internacionals. A més, aquest grup de recerca participa també en assaigs clínics internacionals, oferint així la possibilitat a determinats pacients de rebre noves teràpies, especialment dirigides al control de la infecció i la inflamació greu. Els resultats d’aquesta activitat investigadora han consolidat el grup en el panorama científic nacional i internacional, i està avalat per nombroses publicacions d’alt nivell d’impacte.

loader
 NUEVO ESTUDIO FINANCIADO POR EL ISCIII (PI16/00504) "Evaluación del efecto anti-inflamatorio de compuestos antioxidantes hidrosolubles miméticos de la...
NUEVO ESTUDIO FINANCIADO POR EL ISCIII (PI16/00486)  Daño miocárdico en la neumonía neumocócica grave como causa de mortalidad por...
NUEVO ESTUDIO FINANCIADO POR EL ISCIII  (PI16/00491) "Información , Comunicación y Trabajo en Equipo en Medicina Intensiva: Análisis Aleatorios de...